FUSK presenterer

Nyttårsbord 18.januar

Påmelding er nå avsluttet. Se info i epost for nærmere detaljer eller kontakt FUSK-styret.

Rediger ved å markere navn og så klikk på edit. (Påmelding er avsluttet.) Oppsummeringskolonner til høyre blir oppdatert ved neste lasting av hele siden. Ved spørsmål vennligst ta kontakt med John Petter.

Oppsummering

Nyttårsbord: 41

id Navn Nyttår
412 Trine 1
434 Jens Christofer 1
464 Anders W. G. 1
459 Håvard 1
435 Hege 1
537 Thomas 1
398 Svein Erik 1
553 Leiv G 1
400 Terje 1
401 Håkon 1
607 Jonas 1
614 Geir 1
391 Frode 1
392 Harald 1
386 Anita 1
439 Cicilie 1
583 John Petter 1
454 Ketil 1
457 John Robert 1
472 Kjell 1
527 Audun B 1
480 Marianne 1
558 Elin 1
506 Magnus W 1
517 Sissel 1
490 Vegar 1
577 Magnus M 1
570 Leiv L 1
579 Erlend 1
582 Trygve 1
552 Marte 1
581 Kristian 1
605 Henrik 1
580 Audun R 1
598 Yngvar 1
568 Tone 1
600 Sarbjyot 1
571 Mads 1
602 Anders H. 1
618 Pannee 1
616 Max 1

Styret i FUSK består av: Hege, Sarbjyot og Magnus

Siste endring: 2019-01-11 13:02:55